Privacyverklaring

Bij Stooseflow hechten we veel waarde aan je privacy. We gaan daarom zorgvuldig om met je gegevens en voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leggen we uit wat we precies met je gegevens doen en waarom.

Publicatiedatum:

Stooseflow, gevestigd aan Willem II Straat 49, 5038 BD Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stooseflow verwerkt enkel "gewone" persoonsgegevens. Je persoonsgegevens verwerken we doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
gegevens over jouw activiteiten op onze website en
internetbrowser en apparaat type.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stooseflow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
persoonsgegevens die je verstrekt als je klant van ons wordt / een overeenkomst met ons aangaat: maximaal 1 jaar na het beëindigen van de samenwerking / overeenkomst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stooseflow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en
om jouw gedrag op onze website te analyseren en daarmee onze website te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stooseflow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stooseflow gebruikt enkel analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan ons website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Analytische cookie
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stooseflow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@stooseflow.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Verberg in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) door het zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stooseflow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo staan jouw gegevens goed beveiligd op onze servers en hanteren we intern strikte autorisatie, zodat alleen de juiste personen jouw gegevens kunnen zien.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@stooseflow.nl.