Stooseflow

Wireframe

Een wireframe is een blauwdruk van nieuwe online bedrijfssoftware, waarbij de focus ligt op indeling en beschikbare functionaliteiten. Het is een sterk middel waarmee iedereen die betrokken is goed kan nadenken en communiceren over (de structuur van) de nieuwe software.

Wat een wireframe is.

Een wireframe is - in de context van online bedrijfssoftware - een blauwdruk van nieuwe software, waarbij de focus ligt op indeling en beschikbare functionaliteiten. Het is het skelet waarmee de indeling en functionaliteiten worden bepaald en vormt de basis voor een klikbaar prototype waarmee nieuwe online bedrijfssoftware tot leven komt en wordt getest.

Waarom het belangrijk is om wireframes te maken.

Omdat de gebruikerservaring het meest belangrijke is van online bedrijfssoftware, zijn wireframes onmisbaar in het ontwerpproces. Ze maken nieuwe software tastbaar en zijn daardoor een ontzettend sterk middel waarmee iedereen die betrokken is goed kan nadenken en communiceren over (de structuur van) de nieuwe online bedrijfssoftware. Het geeft bedrijven een goed beeld van de software dat wordt ontwikkelt en vormgevers en software ontwikkelaars weten precies wat er gemaakt moet worden.

Wat het verschil is tussen low-fidelity en high-fidelity wireframes.

Het niveau van fidelity (het Engelse woord voor getrouwheid) geeft aan in hoeverre een wireframe eruit ziet als de uiteindelijke online bedrijfssoftware. Hoe hoger de getrouwheid, hoe meer een wireframe lijkt op de uiteindelijke software. Omdat een wireframe wordt gebruikt om de indeling en beschikbare functionaliteiten van nieuwe online bedrijfssoftware te laten zien, is visual design (kleuren, vormen, afbeeldingen en lettertypes) overbodig en zijn zwarte lijnen eigenlijk genoeg.

Waarom er gekozen wordt voor low-fidelity of high-fidelity wireframes.

Hoewel de stap van wireframe naar ontwerp groter is bij low-fidelity wireframes - en er dus meer tijd nodig is voor het maken van het uiteindelijke ontwerp - zijn deze wel het beste om te gebruiken als het puur om indeling en functionaliteit gaat. Het forceert mensen namelijk om écht te kijken naar de structuur van de online bedrijfssoftware. Ook haalt het een hoop onduidelijkheid weg, omdat het overduidelijk is dat het niet het uiteindelijke ontwerp is en dat er nog geen regel code geschreven is. Toch wordt er soms visual design toegevoegd (en dus voor high-fidelity gekozen) om eindgebruikers meer gevoel bij het concept te geven én de stap van wireframe naar ontwerp kleiner te maken.

Contact met Stooseflow

Samen jouw bedrijf in de bouw of techniek productiever maken en je medewerkers gelukkiger?

Of het nu met standaard producten of met maatwerk is, samen optimaliseren we jullie bedrijfsprocessen en zorgen we ervoor dat ze optimaal worden ondersteund door software. Vrijblijvend nieuwe contacten leggen, sparren en onze kennis en ideeën delen doen we trouwens ook graag. Net als nieuwe samenwerkingen aangaan, luisteren naar je situatie en al je vragen beantwoorden.